6 listopada odbędzie się wydarzenie inauguracyjne dotyczące nadchodzącego standardu PNE 77270 - Konstrukcja Kollaboratywnych Map Zapachowych poprzez Citizen Science. Standard ten zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym (BOE) po 4 latach prac grupy, która go opracowała. To oficjalne przyjęcie citizen science jako nowego znormalizowanego podejścia metodologicznego do monitorowania wpływu zapachów przez organy rządowe i emitujące jednostki w Hiszpanii.

   Podczas tego wydarzenia eksperci i członkowie społeczności, którzy przyczynili się do opracowania tego innowacyjnego standardu, spotkają się. Jest to pierwszy standard na świecie, który wykorzystuje citizen science jako narzędzie do oceny zapachu, pozwalając nam zrozumieć wpływ zanieczyszczeń zapachowych.

   The open-access journal Atmosphere (ISSN 2073-4433, IF 3.110) has announced a new Special Issue entitled "Odour in Ambient Air". Dr Martin Piringer, Prof. Dr Günther Schauberger and Dr. Wenjing Lu serve as Guest Editors for this issue.

   The submission deadline is 10 February 2023, although papers will be published on an ongoing basis from now until that date.

IMT Ales   The University IMT Mines Alès, sited in Alès, France, offers a PhD scholarship for a student to work on improvements of FIDOL factors approach. The candidate must have some skills in computer sciences for data treatment (typically multicriteria analysis) and an interest for perception/assessment of air quality.

   The duration of this PhD scholarship is 3 years, starting on October 2022, with evaluation of the results each year to validate the continuation of the project. The title of this project is “Perception of Potentialities or Existence of Odour Nuisances in the Environment: Comparison of Approaches based on Objective or Subjective Factors”.

All the content here under Creative Commons license