Zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska, zapachy nie mają wpływu na jakość powietrza w Europie.

   air quality europe report 2015

   Każdego roku, sprawozdanie na temat jakości powietrza w Europie, przedstawia aktualny obraz oraz analizę jakości powietrza w Europie. W tym roku, sprawozdanie to, sporządzone przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ) stawia krok naprzód w stronę spełnienia wymogów rozporządzeń w kwestii jakości powietrza w roku 2015. Kolejny rok z rzędu sprawozdanie nie zalicza zapachów do substancji zanieczyszczających ani wywierających znaczący wpływ na jakość powietrza w Europie.

  Raport o jakości powietrza w Europie (AQE) analizuje wpływ stężenia niektórych zanieczyszczeń chemicznych na powietrze, którym oddychamy w Europie każdego roku. Naukowcy wychodzą z założenia, że substancje chemiczne mają duży wpływ na jakość powietrza oraz zdrowia. Ale gdzie znajdują się zapachy?

   Najnowszy raport AQE 2015 przedstawia podsumowanie najnowszych osiągnięć i ocenia wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. W tym celu przeprowadzane są badania wpływu cząsteczek, ozonu, dwutlenku azotu i benzo [pirenu] oraz innych substancji zanieczyszczających takich jak dwutlenku siarki, tlenku węgla, metali toksycznych i benzenu, na zdrowie w Europie. EAŚ szacuje, że wspomniane substancje chemiczne mają duży wpływ na jakość powietrza w 39 krajach europejskich, na których terenie przeprowadzono badania.

   Niemniej jednak, po raz kolejny i zarazem piąty raz z rzędu, sprawozdanie potwierdza słuszność uznania zapachu za wektor kluczowych badań w sprawie jakości powietrza, w mieście lub wśród populacji europejskiej. Niestety sprawozdanie nie jest kompletne, jako że nie obejmuje wpływu zapachów na jakość powietrza w Europie.

  Sprawozdanie AQE z 2015 roku ignoruje obszerną literaturę naukową na temat wpływu zapachów na zdrowie. Opublikowano liczne badania dotyczące niepożądanych oddziaływań zapachów pochodzących z zakładów przemysłowych na ludzkie zdrowie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą: podrażnienia oczu, nosa i gardła, bólu głowy, nudności, biegunki, kaszlu, ucisku w klatce piersiowej, kołatania serca, duszności oraz stresu.

   Przeprowadzono kilka badań wpływu różnych dawek epidemiologicznych, które pokazują silny związek między obliczoną ekspozycją na zapachy i liczbą osób, które podczas badań odnotowały dyskomfort spowodowany zapachem. Niestety widać, że kolejny rok z rzędu, EAŚ zignorowała tę informację i przedstawiła niepełne sprawozdanie w sprawie jakości powietrza w Europie.

 


   If you find this article interesting, you might also be interested in these articles:

 


 A few references on odours and health.

 1. Baldwin CM, Bell IR, Guerra S, Quan SF. Association between chemical odor intolerance and sleep disturbances in community-living adults. Sleep Medicine 5:53-59 (2004)
 2. Dalton P. Cognitive Influence on Health Symptoms from Acute Chemical Exposure. Health Psychology Vol.18 No.6.579-590 (1999)
 3. Dalton P. Understanding the Human Response. How people sense, perceive and react to odors. BioCycle, November 2003.
 4. Dalton, P., C.J. Wysocki, M.J. Brody, and H.J. Lawley,The influence of cognitive bias on the perceived odor, irritation and health symptoms from chemical exposure. Int. Arch. Occup. Environ. Health 69: 407-417. (1997)
 5. Heaney CD., et al. Relation between malodor, ambient hydrogen sulfide, and health in a community bordering a landfill. Environ Res. Aug;111(6):847-52 (2011).
 6. Oiamo T., Luginaah I, Baxter J.; Cumulative effects of noise and odour annoyances on environmental and health related quality of life. Social Science & Medicine 146, 191-203 (2015)
 7. Ragoobar T., ganpat w., and rocke k.; Physical well-being and malodour exposure: the impact of an intensive pig farming operation on a community in trinidad. International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 5, No 2, (2016)
 8. Rethage et. al., Körperliche Beschwerden im zusammenhang mit Geruchsbelästigungen im Wohnumfeld. Perspektiven für eine systematische, effektive Erfassung, VDI, Gerüche in der Umwelt (2007).
 9. Shiffman S.S., E.A. Sattely Miller et al. The Effect Of Environmental Odors Emanating From Commercial Swine Operations On The Mood Of Residents Nearby. Brain Research Bulletin, Vol. 37, Pages 369- 375 (1995).
 10. Schiffmann SS, et al. Potential health effects of odor from animal operations, wastewater treatment, and recycling of byproducts. J Agromedicine. 9(2):397-403, (2004)
 11. Steinheider. B. Environmental odours and somatic complaints. Zentralbl Htg Umweltmed, 1999.
 12. Sucker et al. Adverse effects of environmental odours: Reviewing studies on annoyance responses and symptom reporting. Water. Sci. Technol, (2001)
 13. van Harreveld AP, Jones N, Stoaling M. Environment Agency. Assessment of Community Response to Odorous Emissions, R&D Technical Report P4-095/TR, ISBN 1 857059 247. (2002)

 

Carlos Nietzsche Diaz Jimenez's Avatar

Carlos Nietzsche Diaz Jimenez

Carlos is the editor-chief of olores.org and has been in the odour world since 2001. Since then, Carlos has attended over 90 conferences in odour management, both national and international and authored a few papers on the subject. He has also organized a few international meetings and courses. Carlos owns a small company named Ambiente et Odora (AEO). He spends his free time with his wife and his twins, Laura and Daniel, and of course, writing on olores.org.

All the content here under Creative Commons license